Çocuk ve Ergenler İçin Uyguladığımız Terapiler

  • Bilişsel Davranışçı Çocuk Terapisi
  • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi
  • Deneyimsel Oyun Terapisi
  • EMDR Terapisi
  • Gelişimsel Oyun Terapisi
  • Kukla Terapisi
  • Kum Terapisi
  • Öykülerle Terapi
  • Sanat Terapisi
  • Theraplay
cocuk-ve-terapiler

Bilişsel davranışçı terapiler çocuğun kendi üzerindeki değişim gücünü çocuğa farkettirir ve çocuğun da katılımıyla tedavi iyiye doğru ilerler. Bilişsel teknikler çocuğun duyguları ve davranışlarını değiştirmede bir gücü olmadığı; bu gücün tamamen ailesine ve çevresine ait olduğu fikrine karşı çıkar. Çocuk düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde bir kontrol sağlayabilir ve sorunların üstesinden gelebilir.

Akılcı olmayan çeşitli düşünceler ve gerçeğin yanlış anlaşılması tıpkı yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklarda da kızgınlık, depresyon ve kaygı oluşturabilir. Örneğin; geceleri kendi başına odasında uyumakta zorlanan bir çocuk, hayallerinde canlandırdığı gerçeküstü zarar verici bir varlıktan korkuyor olabilir. Bu korkusunu yenmesinin yolu gerçekdışı hayalinin yerine daha gerçekçi düşünceleri koymaktan geçer ve bu da ancak bilişsel davranışçı terapi süreciyle mümkün olur.

Çocuğun yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunların üstesinden gelebilmesi için danışma sürecine tüm ailenin katılımı önemlidir. Yaşanan sorun sadece çocuğun sorunu gibi gözükse de tüm ailenin sorunudur ve aileden bağımsız olarak çözülmesi düşünülemez. Bu yüzden ilk görüşmenin tüm aile ile birlikte yapılması önemlidir.   İlk görüşmede ailenin ve çocuğun problemi tanımlaması beklenir ve çocuğun doğumundan önceki sürecinden başlanarak bilgiler alınır. Daha sonra gerçekleştirilecek üç seans çocuğu ve sorunu derinlemesine anlamayı ve terapistle çocuk arasında güvenli ilişki kurmayı hedeflemektedir.Ardından süreçle ilgili değerlendirme aile ile paylaşılmaktadır.   Terapi sonunda çocuğun iç dünyasındaki çatışmaların anlaşılarak problemlerinin çözülmesi, baş etme kapasitesinin güçlendirilmesi, özgüveninin arttırılması, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, kendisiyle ilgili olumlu duygulara sahip olması amaçlanmaktadır. Çocuk ve aile danışmanlığının ne kadar süreceği konusunda kesin bilgi vermek mümkün değildir. Ailenin katılımı ve desteği süreci hızlandırmaktadır.

EMDR travma sonrası ortaya çıkan semptomların tedavisinde kullanılan bir terapi yaklaşımıdır. Kurucusu Francine Shapiro’dur. Sinir ağlarına kodlanmış olan travma vücuda görsel, dokunsal ya da işitsel uyaranlar verilerek beyinde yeniden işlemlenir. Bu yolla kişiler travmanın onlar üzerinde oluşturduğu yıkıcı etkiden kurtulmuş olurlar

Sanat terapisi psikoterapide kelimeler yerine imgelerin, renklerin görsel ve hareket tasarımlarının kullanımıdır, kişinin kendi içindeki duyguları sanatı kullanarak dışarıya vurmasıdır. Sanat terapisi kelimelerden daha güçlü şeyler anlatarak danışanların iyileşmesini sağlar. Sanat Terapisinin dansla, müzikle, kille, çeşitli sanat malzemeleri ile yapılan birçok dalı bulunmaktadır.

 • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Kaygısı Yüksek Çocuklarla Sanat Terapisi Grup Çalışmaları
 • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Çocuklarla Sosyal Beceri Geliştirme Sanat Terapisi Grup Çalışmaları
 • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Problemi Olan Çocuklarla Sanat Terapisi Grup Çalışmaları
 • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Öfke  Problemi Yaşayan Çocuklara  Sanat Terapisi Grup Çalışmaları

Geliştiricisi Vrginia Axline’dir. İnsanın doğduktan sonra temel hedefi kendini gerçekleştirmektir. Ancak kimi zaman ebeveyn tutumları ya da yaşanan olaylar kişiyi baskılar ve çocuk kendini gerçekleştiremez. Bu olduğunda çeşitli psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Bu sorunların çözümü özgür ve korunaklı bir ortamda sunulan koşulsuz kabuldür. Koşulsuz kabul sunulduğunda çocuğun benliği oyun aracılığı ile kendini ifade eder. Bu ifade sonucunda kendini gerçekleştirmenin önündeki engeller aşılır ve iyileşme gerçekleşir.

Geliştiricisi Byron Norton’dur. Norton travma yaşamış çocuklarla kırk yılı aşkın bir süre çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarda çocuğun sinir sistemine kodlanmış travmanın ancak deneyimle çözülebileceğini fark etmiştir. Terapide terapistin görevini çocuğun oyuncaklarla sergilediği metaforik dili anlamak, travmayı deneyimlemesi için ona zemin hazırlamak ve bu deneyimi zenginleştirmek olarak belirlemiştir. Travmayı oyun içinde yeniden deneyimleyen çocuk, artık onunla baş edebilir hale gelecektir.

Geliştiricisi Dora Kalf’tır. Dora Kalf ünlü psikolog Jung’un öğrencisidir. Kum Terapisi’nde danışana iki kum tepsisi ve binler küçük oyuncak (minyatür) sunulur. Danışan bu minyatürlerle kum üzerinde bir dünya inşa eder. Terapist bu süreçte danışanı ve yaptıklarını gözlemler ve bitiminde tepside çıkan senaryo ile ilgili danışanla konuşulur. Devam eden haftalarda insan psişesi kendini kum üzerinde ifade edip yeniden organize eder.

Öyküler çocuklarla yapılan terapilerde sıklıkla kullanılan araçlardır. Öncüsü Nacy Davis’tir. Bu yaklaşımda çocuklara sorunlarının çözümüne yardımcı olacak öyküler yazılır ve bu öyküler terapötik bir ortamda düzenli olarak çocuklara okunur. Öyküler yolu ile çocukların iç dünyalarının yeniden restore edilmesi beklenir. Ayrıca çocuklarla yapılan EMDR terapilerinde öyküler sıklıkla kullanılmaktadır.